ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
Thai Maritime Enforcement Command Center
ขนาด
ภาษา
ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
วันอาภากร ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศรชล. ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทะเลคือเรา : The sea is us
พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือข้อราชการกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 1”
วันพืชมงคล 10 พ.ค. 2567
ศรชล. ได้จัดอบรมการใช้งานระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP) และระบบติดตามการรั่วไหลของน้ำมันในทะเล (OILMAP) ให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯจาก ศยก.ศรชล. สปก.ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ ศรชล.ภาค ๑ - ๓
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาภากร ตรงกับวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
ศรชล. ประชาสัมพันธ์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทะเลคือเรา : The sea is us
พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือข้อราชการกับ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.จังหวัด และร่วมหารือข้อราชการที่สำคัญ ในพื้นที่ “ศรชล.ภาค 1”
พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผช.เลขาธิการ ศรชล. และคณะร่วมหารือกับ พล.ต.ต.พฤทธิพงศ์ นุชนารถ ผบก.รน.
๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ศรชล. รับโอนข้าราชการ พลเรือน ศรชล. ถึงวันที่ 10 พ.ค.67 จำนวน 22 อัตรา
พล.ร.อ.อาภากร อยู่คงแก้ว หัวหน้าสำนักงาน ผู้บังคับบัญชา ศรชล. เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตต ภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล. ลงพื้นที่จังหวัดตราด จันทบุรี และระยอง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และติดตามตรวจสอบสถานการณ์ภัยคุกคามด้านทรัพยากรทางทะเล
การฝึก CPX ของ ศรชล.
สปก.๖ ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดทางทะเล และกฎหมายทางทะเล ของ ศรชล.
ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์
25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศรชล. แจ้งเตือน ! เล่นน้ำ สวมเสื้อชูชีพ ห่วงยาง ป้องกันอุบัติเหตุจากการจมน้ำ เหตุด่วน เหตุร้าย ภัยทางทะเล โทร 1465
สวัสดีวันปีใหม่ไทย