แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี

เรื่อง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันที่ 24 สิงหาคม 2023
ปี 2566
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
วันที่ 17 ธันวาคม 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.65 (ระบบโทรศัพท์)
วันที่ 17 ธันวาคม 2021
ปี 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (War Room)
วันที่ 17 ธันวาคม 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.65 (War Room)
วันที่ 17 ธันวาคม 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2020
ปี 2563