แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 24 สิงหาคม 2023
ปี : 2566
รายการ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
รายละเอียด : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 https://www.thai-mecc.go.th/wp-content/uploads/2023/08/ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ข.pdf

ไฟล์ประกาศ