แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 17 ธันวาคม 2021
ปี : 2565
รายการ : ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
รายละเอียด : ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)

ไฟล์ประกาศ