ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 31 ตุลาคม 2022
ปี : 2566
สถานะ : ประกาศ
ประเภท :
รายการ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง