ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 26 มกราคม 2022
ปี : 2565
สถานะ : ยกเลิก
ประเภท : โดยวิธีคัดเลือก
รายการ : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรือตรวจการณ์ท้องแข็ง
รายละเอียด : ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรือตรวจการณ์ท้องแข็ง โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง