ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 21 มกราคม 2022
ปี :
สถานะ : ประกาศ
ประเภท : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายการ : ประกาศ ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 166 เครื่อง
รายละเอียด : ประกาศ ประกวดราคาซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 166 เครื่อง
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง : 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
วันที่เปิดซอง :
ราคากลาง : 976910 บาท

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง