ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 10 มกราคม 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศ
ประเภท :
รายการ : ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อฐานข้อมูลเรือ เลขที่ ๐๗/งป.๒๕๖๕
รายละเอียด : ประกาศสาระสำคัญสัญญาซื้อฐานข้อมูลเรือ เลขที่ ๐๗/งป.๒๕๖๕
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง