ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 6 มกราคม 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศ
ประเภท :
รายการ : ประกาศราคากลางงานจัดซื้อฐานข้อมูลเรือ(Ship&AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ
รายละเอียด : ประกาศราคากลางงานจัดซื้อฐานข้อมูลเรือ(Ship&AIS data with MIRS System) จำนวน ๑ ระบบ
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง