ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2021
ปี : 2564
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : วิธีคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะ ซื้อเรือตรวจการณ์ความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยใบพัดลม (Air Boat)
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
วันที่ขายแบบ : -
วันที่ยิ่นซอง : -
วันที่เปิดซอง : -

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง