ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 3 มกราคม 2023
ปี : 2566
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท :
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย Internet และระบบโทรศัพท์
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย Internet และระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน 671,737.44 บาท
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง