ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 19 สิงหาคม 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะได้แก่ บริษัท ทูยู คอปอเรชั่น จำกัด ราคา 2,575,104.80
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง