ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 4 กรกฎาคม 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : โดยวิธีคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด ๙ มม. จํานวน ๓๐ กระบอก โดยวิธีคัดเลือก
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด ๙ มม. จํานวน ๓๐ กระบอก โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ เจทีไนน์ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,365,000 บาท
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง