ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 20 มิถุนายน 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : วิธีคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาวจู่โจม จำนวน 30 กระบอก
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาวจู่โจม จำนวน 30 กระบอก โดยวิธีคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แบล็ค วอเตอร์ ดีเฟนส์ จำกัด จำนวนเงิน 5,990,000 บาท
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :
ราคากลาง : 5990000 บาท

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง