ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 22 มีนาคม 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : วิธีคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา (Night Vision)
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา (Night Vision) โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แบล็ค วอเตอร์ ดีเฟนส์ จำกัด จำนวนเงิน 1,461,000 บาท
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง