ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 9 มกราคม 2023
ปี : 2566
สถานะ : ประกาศ
ประเภท : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายการ : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 80 เครื่อง
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 80 เครื่อง
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง