ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2023
ปี : 2566
สถานะ : ประกาศ
ประเภท : ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายการ : ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร ศรชล.จังหวัด
รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร ศรชล.จังหวัด
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง