ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 17 มีนาคม 2020
ปี : 2563
สถานะ : ประกาศ
ประเภท : วิธีคัดเลือก
รายการ : ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง
รายละเอียด : ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ : 17 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563 เวลา 08.30
วันที่ยิ่นซอง : 23 มี.ค. 2563 เวลา 08.30 - 16.30
วันที่เปิดซอง : 23 มีนาคม 2563 16:30
ราคากลาง : 4440000.00 บาท

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง