ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 3 ธันวาคม 2021
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศ
ประเภท : ประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการ : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง : 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
วันที่เปิดซอง :
ราคากลาง : 835200 บาท

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง