ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะ

ปี

เรื่อง

ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร ศรชล.จังหวัด
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2023
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 80 เครื่อง
วันที่ 9 มกราคม 2023
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย Internet และระบบโทรศัพท์
วันที่ 3 มกราคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.
วันที่ 26 ธันวาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.
วันที่ 7 ธันวาคม 2022
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ศรชล.
วันที่ 4 ธันวาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2022
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ศรชล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 31 ตุลาคม 2022
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ
วันที่ 29 กันยายน 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565