ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

สถานะ

ปี

เรื่อง

ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมวกป้องกันกระสุนและสะเก็ตระเบิด จำนวน 30 ชุด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 จำนวน 30 ชุด
วันที่ 27 กรกฎาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนพกแบบกึ่งอัตโนมัติขนาด ๙ มม. จํานวน ๓๐ กระบอก โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 4 กรกฎาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปืนเล็กยาวจู่โจม จำนวน 30 กระบอก
วันที่ 20 มิถุนายน 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ดาวเทียม จำนวน 23 เครื่อง
วันที่ 1 เมษายน 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 134 เครื่อง
วันที่ 31 มีนาคม 2022
สถานะ : ประกาศ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
วันที่ 29 มีนาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND (H/T) จำนวน 50 เครื่อง
วันที่ 23 มีนาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา (Night Vision)
วันที่ 22 มีนาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 45 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 15 มีนาคม 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2565