ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะ

ปี

เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรือยางท้องแข็ง ขนาด 5.8 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 14 กันยายน 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานจัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหลของน้ำมัันในทะเล
วันที่ 12 กันยายน 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเสื้อปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล.
วันที่ 31 สิงหาคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องบันทึกภาพสำหรับติดตัวบุคคล (Body Camera) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 80 ชุด
วันที่ 30 สิงหาคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้ง กล้อง CCTV สำหรับติดเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 15 ลำ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อชูชีพแบบพองลม จำนวน 484 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุน ขนาด 5.56 มม. (M855) จำนวน 256,775 นัด
วันที่ 11 เมษายน 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา (Night Vision) จำนวน 13 ตัว
วันที่ 9 มีนาคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงเชือกสำหรับกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ 9 มีนาคม 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร ศรชล.จังหวัด จำนวน 1 งาน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566