กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ร้องเรียนการทุจริต

ข่าวสารล่าสุด

นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
336485380_3432598520349312_5593915626924328935_n
เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
002
ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน
สารจาก สำนักนายก เนื่องในวันสถาปนา 9 มี.ค.66_002
สาร นายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล. ย้ำยึดโยงประชาชนพิทักษ์ทะเลไทยยั่งยืน ก้าวสู่ปีที่ 5 วันสถาปนา ศรชล.
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ศปก.ศรชล.
คู่มือการใช้งานระบบ Big Data
คู่มือการใช้งานระบบ FIST (สถานการณ์ตัวอย่าง)

มาตรฐานการให้บริการ

สถิติการให้บริการ

เป็นการสรุปการให้บริการประจำปี งป.66 ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จนถึงปัจจุบัน และผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ITA

IIT

สำหรับกำลังพล ศรชล.

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญและนโยบายประจำปี 2566

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ศรชล. (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

แผนปฎิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นโยบายผู้บริหารสูงสุด

แนวทางไม่รับของขวัญ (No Gift Policys) ประจำปี ๖๖

นโยบายผู้บริหารสูงสุด

นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานทางจริยธรรม

SERVICES

การมีส่วนร่วม
ถามมา / ตอบไป
socialmedia_tech_36
No Gift Policy
ความเสี่ยง ทุจริต