ขอแจ้งผลการสัมมนาการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล. ครั้งที่ ๑ (กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตำรวจน้ำ)