ขอเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานหลักของ ศรชล. (กองทัพเรือ กรม เจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการ ตำรวจน้ำ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)