ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เวลา 14.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผอ.ศรชล ภาค 3 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกภูเก็ต (Port In Port Out Control Center : PIPO) ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต