คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

Q : สำนักงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตั้งอยู่ ณ ที่ใด
A : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  • (ส่วนกลาง) เลขที่ 72 อาคาร NT บางรัก (อาคารโทรคมนาคม CAT Tower) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Q : เวลาทำการของหน่วยงาน
A : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เปิดทำการใน วัน – เวลาราชการ ( จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 เว้นวันหยุดราชการ )

Q : สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ผ่านช่องทางใด
A : ติดต่อเรา – ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (thai-mecc.go.th)

Q : หน่วยงานของท่านมีบริการผ่าน Application หรือไม่
A : สามารถรับบริการผ่าน Application ผ่านช่องทาง ดาวโหลด Application – ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (thai-mecc.go.th) 

คุยกับเรา (Web board)

 
Notifications
Clear all

ศรชล. ฟอรั่ม

ฟอรั่ม
Posts
Topics

เว็บบอร์ด

แสดงความคิดเห็น สอบถาม(Q&A) หรือเสนอข้อร้องเรียน หรือ แอด line เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางแจ้งเรื่องผ่านต้นสังกัด กองทัพเรือ / กรมเจ้าท่า / กรมประมง / กรมศุลกากร / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง / ตำรวจน้ำ

1
1
 

Share: