ผอ.ศรชล.ภาค 3 นำคณะตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค 3 และผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการศรชล.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกพังงา (Port In Port Out Control Center : PIPO.พังงา) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา