แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี

เรื่อง

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (จ้างเหมาบริการสื่อสาร)
วันที่ 17 December 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.65 (ระบบโทรศัพท์)
วันที่ 17 December 2021
ปี 2565
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจ้าง (War Room)
วันที่ 17 December 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.65 (War Room)
วันที่ 17 December 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 12 November 2021
ปี 2565
แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.2564
วันที่ 13 November 2020
ปี 2563