ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 31 March 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศ
ประเภท : วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายการ : ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 134 เครื่อง
รายละเอียด : ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 134 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :
ราคากลาง : 2948000 บาท

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง