ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 12 September 2023
ปี : 2566
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : วิธีการคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานจัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหลของน้ำมัันในทะเล
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา งานจัดหาระบบเฝ้าระวังและติดตามทางทะเลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และติดตามการรั่วไหลของน้ำมัันในทะเล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีการคัดเลือก ผู้ชนะได้แก่ บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท์ จำกัด ราคา 45,820,000 บาท
ไฟล์ประกาศ
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง