ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 30 August 2023
ปี : 2566
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : วิธีคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องบันทึกภาพสำหรับติดตัวบุคคล (Body Camera) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 80 ชุด
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบกล้องบันทึกภาพสำหรับติดตัวบุคคล (Body Camera) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 80 ชุด ได้แก่ บริษัท อีเอเมคคานิกส์ จำกัด ราคา 2.645,040 บาท >>>>>ไฟล์ประกาศ<<<<<
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง