ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ : 29 March 2022
ปี : 2565
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ประเภท : วิธีคัดเลือก
รายการ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
รายละเอียด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ย่าน VHF HIGH BAND พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 23 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ บริษัท อินเทลลิเจนซ์ อินโนเวชั่น จำกัด จำนวนเงิน 800,000 บาท
วันที่ขายแบบ :
วันที่ยิ่นซอง :
วันที่เปิดซอง :

ไฟล์ประกาศ

ไฟล์ราคากลาง

ไฟล์ประกาศที่เกี่ยวข้อง