ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สถานะ

ปี

เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสุน ขนาด 5.56 มม. (M855) จำนวน 256,775 นัด
วันที่ 11 April 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องตรวจการณ์กลางคืนแบบสองตา (Night Vision) จำนวน 13 ตัว
วันที่ 9 March 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องยิงเชือกสำหรับกู้ภัยทางน้ำ จำนวน 8 เครื่อง
วันที่ 9 March 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร ศรชล.จังหวัด จำนวน 1 งาน
วันที่ 28 February 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบอาคาร ศรชล.จังหวัด
วันที่ 2 February 2023
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 80 เครื่อง
วันที่ 9 January 2023
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการระบบเครือข่าย Internet และระบบโทรศัพท์
วันที่ 3 January 2023
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.
วันที่ 26 December 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร บก.ศรชล.
วันที่ 7 December 2022
สถานะ : ประกาศ
ปี 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสำนักงานชั่วคราว ศรชล.
วันที่ 4 December 2022
สถานะ : ประกาศผู้ชนะ
ปี 2566