กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวสารล่าสุด

1
สำนักปฏิบัติการ ๒ ศรชล. เมื่อวันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายสุรัฐ ศิริไสยาสน์ หัวหน้ากลุ่มแผนงาน สปก.๒ ศรชล. ในฐานะกรรมการอำนวยการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการฯทำการประเมินการฝึกทบทวนให้กับกำลังพล มวก.ศรชล.ภาค๑ โดยมีเรือจากหน่วยงานต่างๆใน ศรชล. เข้าร่วมฝึกทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเรือในการประสานปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Untitled-2
นายปิยะโชค สินอนันต์ รองผอ.สปก.3 ศรชล. เข้ำร่วมการประชุมคณะทำงานพิจารณารูปแบบระบบจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบในการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางทะเล ในวันที่22 มิ.ย. 64 ณ ห้องติดตามสถานการณ์ 2 อาคารชั้น 1 ศปก.ทร. พื้นที่พระราชวังเดิม โดยมี พล.ร.ท. เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นประธาน
Picture9
ผอ.สปก.๑ ศรชล. เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค ๒ จว.สุราษฎร์ธานี และ จว.นครศรีธรรมราช ระหว่าง ๒๙ มี.ค – ๒ เม.ย.๖๔
Picture1
ผอ.สปก.๑ ศรชล. เดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ศรชล.ภาค ๒ จว.สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระหว่าง ๑๕ – ๑๙ มี.ค.๖๔

สถิติการให้บริการ

เป็นการสรุปการให้บริการประจำปี งป.66 ตั้งแต่ 1 ต.ค.65 จนถึงปัจจุบัน และผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

IIT

สำหรับกำลังพล ศรชล.

ความเสี่ยง ทุจริต

การเปิดเผยข้อมูลสำคัญและนโยบายประจำปี 2566

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนยุทธศาสตร์

นโยบายผู้บริหารสูงสุด

มาตรฐานทางจริยธรรม

Play Video
Play Video
Play Video
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กรมประมง
กรมเจ้าท่า
ตำรวจน้ำ
กองทัพเรือ
กรมศุลกากร
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานใน ศรชล.

 • สำนักงานผู้บังคับบัญชา
 • สำนักบริหารกลาง
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 • สำนักการฝึกอบรม
 • สำนักนโยบายและแผน
 • สำนักปลัดบัญชี
 • สำนักสืบสวนและสอบสวนกฎหมาย
 • ศูนย์ยุทธการ
 • สำนักปฏิบัติการ ๑
 • สำนักปฏิบัติการ ๒
 • สำนักปฏิบัติการ ๓
 • สำนักปฏิบัติการ ๔
 • สำนักปฏิบัติการ ๕
 • สำนักปฏิบัติการ ๖

Related departments