ศรชล.ภาค ๒

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

## นาทีเรือตำรวจน้ำปากพนัง นำผู้ควบคุมเรือหมดสติกลางทะเลกลับเข้าฝั่ง ##
ศรชล.ภาค 2 จับกุมเรือประมงเวียดนาม ที่เข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย
เกร็ดความรู้สู้ COVID - 19
ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.ด่านตรวจประมงนราธิวาส ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19
ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมรับมอบแตงโมส่งต่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19
## นาทีเรือตำรวจน้ำปากพนัง นำผู้ควบคุมเรือหมดสติกลางทะเลกลับเข้าฝั่ง ##
ผอ.ศรชล.ภาค 2 เข้าร่วมพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ศคท.จว.นราธิวาาส บูรณาการร่วมกับด่านตรวจประมงนราธิวาส คัดกรอง COVID 19 และการทำประมงผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่
รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา
ศรชล.ภาค 2 จับกุมเรือประมงเวียดนาม ที่เข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย

ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์

## นาทีเรือตำรวจน้ำปากพนัง นำผู้ควบคุมเรือหมดสติกลางทะเลกลับเข้าฝั่ง ##
ศรชล.ภาค 2 จับกุมเรือประมงเวียดนาม ที่เข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย
เกร็ดความรู้สู้ COVID - 19
ศรชล.จว.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับ จนท.ชุดสหวิชาชีพ ศจร.ด่านตรวจประมงนราธิวาส ตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส COVID – 19
ทัพเรือภาคที่ 2 ร่วมรับมอบแตงโมส่งต่อสนับสนุนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19
## นาทีเรือตำรวจน้ำปากพนัง นำผู้ควบคุมเรือหมดสติกลางทะเลกลับเข้าฝั่ง ##
ผอ.ศรชล.ภาค 2 เข้าร่วมพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ พระอุโบสถ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
ศคท.จว.นราธิวาาส บูรณาการร่วมกับด่านตรวจประมงนราธิวาส คัดกรอง COVID 19 และการทำประมงผิดกฎหมาย ให้กับเรือประมงในพื้นที่
รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา
ศรชล.ภาค 2 จับกุมเรือประมงเวียดนาม ที่เข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย

ภารกิจ / โครงสร้างหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ เป็นองค์กรที่มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ด้านการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง

ภารกิจ : ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ มีหน้าที่อำนวยการปฏิบัติกับหน่วยงานใน
ศรชล. ในพื้นที่ในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน การคุ้มครองและรักษาผลประโยชน์ของชาติ และกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิด ในการดำเนินการรักษากฎหมายในทะเล มุ่งเน้นการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย ตามภัยคุกคามทางทะเล ๙ ด้าน โดยมี พล.ร.ท.จรัสเกียรติ  ไชยพันธ์ุ ผอ.ศรชล.ภาค ๒ เป็นผู้บังคับบัญชา

S__39288860
ผอ. ศรชล. ภาค2
รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 1

พลเรือตรี ไพศาล วงค์เมฆ

รองผู้อำนวยการ ศรชล.ภาค ๒
ผอ.สน.

พลเรือตรี ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ

Knowledge

ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล

Circular Letter

No data was found

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ไม่พบข้อมูล

สำนักนายกรัฐมนตรี

ไม่พบข้อมูล

ส่วนบริหารและส่วนอำนวยการ ศรชล.

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค /ศรชล.ภาค)

ไม่พบข้อมูล

ส่วนปฏิบัติการส่วนจังหวัด (ศรชล.จังหวัด) และศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (PSCC)

ไม่พบข้อมูล
หน่วยงานหลักของ ศรชล.

กองทัพเรือ

ไม่พบข้อมูล

กรมเจ้าท่า

ไม่พบข้อมูล

กรมประมง

ไม่พบข้อมูล

กรมประมง

ไม่พบข้อมูล

กรมศุลกากร

ไม่พบข้อมูล

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ไม่พบข้อมูล

กองบังคับการตำรวจน้ำ

ไม่พบข้อมูล

หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่พบข้อมูล

ลิงก์และเอกสารดาวโหลด

No data was found

Contact us

Contact us

เบอร์โทร :

เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน ๐๗๔-๘๐๓๐๑๖ มือถือ ๐๖๕๓๕๐๕๐๙๘ , ๐๖๕ -๓๕๐๕๐๙๗

ที่อยู่ :

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒ ถนน ริมทะเล ตำบล บ่อยาง

อำเภอ เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

อีเมล์ :

www.thai-mecc.region2.navy.mi.th