3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินี

3 มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อันเป็นมงคลนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอถวายพระพรชัยมงคล พระชนมายุยั่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิ.ย.66 ผ่านระบบออนไลน์...

ศรชล. – DSI ผนึกกำลังงานสอบสวนคดีอาญาพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติทางทะเล

ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ค.66 น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สนผ.ศรชล. หัวหน้าคณะข้าราชการ ศรชล. จำนวน 38 คน ฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 1 โดย พ.ต.ท.พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ ผอ.สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ให้การต้อนรับ...

23 พฤษภาคม ‘วันเต่าโลก’ World Turtle Day

วันที่ 23 พฤษภาคมของทุกปีเป็น "วันเต่าโลก" (World Turtle Day) เพื่อปกป้องและคุ้มครองประชากรเต่าทั้งสายพันธุ์บนบกและทะเลทั่วโลก โดยมีการเฉลิมฉลองครั้งแรกในปี พ.ศ.2545 โดยพลเมืองชาวอเมริกันที่ห่วงใยถึงอัตราการลดลงของจำนวนประชากรเต่า ณ ขณะนั้น นับตั้งแต่นั้นมาในแต่ละปีจึงได้มีการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของเต่าเป็นประจำทุกปี ศรชล. ร่วมอนุรักษ์พันธุ์เต่าซึ่งเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามจากการล่าเนื้อและกระดองอย่างผิดกฎหมาย เพื่อให้เป็นการตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของเต่าให้มีชีวิตอยู่เคียงคู่กับโลกต่อไปตราบนานเท่านาน

ต้อนรับที่ปรึกษา MDA คนใหม่ ศรชล.-จัสแมกไทย ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงส์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาด้านการตระหนักรู้เท่าทันภาพสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor) ของคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย) โดยมีการแนะนำตัว MDA Advisor...

เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์ฯ ‘กรมหลวงชุมพร’

จากวันนั้น… 19 พฤษภาคม 2466 วันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ กองทัพเรือ ได้เทิดพระเกียรติและขนานนามพระองค์เป็น "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และกำหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี เป็น "วันอาภากร" ในวันนี้ 19 พฤษภาคม 2566 เป็นวันครบรอบวันสิ้นพระชนม์ 100 ปี ศรชล. ร่วมเทิดพระเกียรติ...