รอง เลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. กรุณาเป็นประธานและร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล.

ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย.๖๖ ศรชล.ส่วนกลาง โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล. และการกำหนดแนวทางการปกิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๖๗" เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ ITA และ การบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA...

กพบ.ศรชล.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กพบ.ศรชล.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใน ศรชล. ณ โรงแรม เดอะ รอยัล รอเวอร์ โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้กำลังพล...