กพบ.ศรชล.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กพบ.ศรชล.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใน ศรชล. ณ โรงแรม เดอะ รอยัล รอเวอร์ โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้กำลังพล...