สามประสาน ศรชล.-กต.-สมช.เชื่อมกลไกร่วมขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ปี 66-70

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. (ผอ.ศยก.ศรชล.) ให้การต้อนรับ นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ หน.กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ/นักการทูตชำนาญการพิเศษ และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พร้อมด้วย นายพลเทพ ธนโกเศศ รักษาราชการแทน ผอ.กองความมั่นคงทางทะเล และคณะจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์ยุทธการ ศรชล. และรับฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจและหน้าที่ของ ศยก.ศรชล....

ผอ.สบก.ศรชล.(ส่วนกลาง) เยือนสงขลาชี้แจงหลักเกณฑ์บริหารงานกำลังพล ศรชล.ภาค 2

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.66 พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 พล.ร.ต.ไพศาล วงค์เมฆ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 พล.ร.ต.ไชยา เตี้ยมฉายพันธ์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ศรชล.ภาค 2 ให้การต้อนรับ นางราณี อุปการะกุล ผอ.สำนักบริหารกลาง ศรชล. และคณะ...

เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 1/66

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 29 บก.ศรชล.(ชั่วคราว) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ และระบบ Web Conference โดยมีผู้แทน...

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.-กรมสรรพสามิต จับมือเข้มปราบขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน

วันนี้ (25 ม.ค.66) พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผอ.สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุทธการ ศรชล. (ศยก.ศรชล.) พร้อมร่วมหารือปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเล โดยใช้ระบบ AIS กำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ร่วมกันระหว่าง ศยก.ศรชล. และ กรมสรรพสามิต...

ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ผนึกกำลัง ปตท. รีเช็คสถานการณ์ร่วมทางทะเลเสริมเข้มแข็งความมั่นคงพลังงานไทย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ให้การต้อนรับ นายไวธยางค์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศ ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุทธการ ศรชล. และฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางทะเลในพื้นที่ตะวันออกกลาง และแนวทางการปฏิบัติของเรือสินค้าที่ผ่านทะเลในอ่าวเอเดนภายหลังการประกาศยกเลิก High Risk Area ในอ่าวเอกเดนและชายฝั่งประเทศโซมาเลีย ทั้งนี้ ปกติทุกวันฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศ...

๑๘ มกราคม วันกองทัพไทย

ศรชล. น้อมรำลึกบูรพกษัตริย์และบรรพชน วันนี้ในอดีตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาจึงยกย่องเป็น "วันกองทัพไทย" "วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" หรือ "วันยุทธหัตถี" ภาคภูมิเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร ปกป้องเอกราช อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติให้มั่นคงถาวรสืบไป