ศรชล. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

ในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.10 น. พล.ร.ท.อุปถัมภ์ สมุทรานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยขน์ของชาติทางทะเล กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 ณ วัดม่วงแค บางรัก กรุงเทพฯ โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ...

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลโลก (GMCP)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลโลก (GMCP) เข้าเยี่ยมคำนับ ณ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคมบางรัก กรุงเทพฯ เลขาธิการ ศรชล. เข้าร่วมหารือกับผู้แทนจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลโลก (GMCP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางและครอบคลุมทุกมิติของความมั่นคงทางทะเล เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ ศรชล.ในภาพรวม และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการ...

ศรชล.เปิดการปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2567

วันนี้ 29 พ.ย.66 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก อะดุง พันธ์เอี่ยม ผบ.ทร./และรอง ผอ.ศรชล. มอบหมายให้ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล. เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล. ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย พล.ร.ต.จุมพล นาคบัว ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศรชล....

ศรชล.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) เพื่อทบทวน เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 พล.ร.อ. ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ณ ห้องรับรอง ชั้น 29 พื้นที่ ศรชล. ส่วนกลาง (อาคารโทรคมนาคม บางรัก) โดยมีกำลังพลเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 30 นาย...

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี

วันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น  ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ