สำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 3 ประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า – ออก เรือประมง (PIPO)

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.
พลเรือตรี สุชาติ ธรรมพิทักษ์เวช ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ศรชล. ภาค 3 เป็นประธานในการประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า – ออก เรือประมง (PIPO) ร่วมกับหัวหน้า/ผู้แทนศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก เรือประมง (PIPO) จว.ระนอง จว.พังงา จว.ภูเก็ต จว.กระบี่ จว.ตรัง จว.สตูล ปากบาราคุระบุรี ตามที่ได้มีการถ่ายโอนการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า – ออก เรือประมง (PIPO) ให้กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ ในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 ณ ห้องประชุม บก.ทรภ.3 อ.เมือง จว.ภูเก็ต