ติดต่อเรา สำนักงานผู้บังคับบัญชา

ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
รองเลขาธิการ ศรชล. (1)
58755
0 2502 7005
รองเลขาธิการ ศรชล. (2)
58848
0 2502 7002
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (1)
58744
0 2502 7006
ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. (2)
58849
0 2502 7003
ห้องรับรอง VIP
58847
0 2502 7001
สำนักงานผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าสำนักงาน
58745
0 2502 7004
รองหัวหน้าสำนักงานผู้บังคับบัญชา
58746
0 2502 7007
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (1)
58747
0 2502 7008
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (2)
58846
0 2502 7106
ผู้ช่วยสำนักงานผู้บังคับบัญชา (3)
58850
เจ้าหน้าที่ธุรการ
58749
0 2502 7009
โทรสารธุรการ
58750
0 2502 7010

อีเมล์สำนักงานผู้บังคับบัญชา : -