พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในวันนี้ ( ๖ ก.ค.๖๕) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล. ในฐานะ หน.คณะทำงานจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหว่าง ๖ - ๘ ก.ค.๖๕ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ...

พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จว.นราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เดินทางลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ตามแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส(นก.ศรชล.จว.นธ.) ก่อนออกปฏิบัติงาน นก...

ศรชล.ภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมในการรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ณ ท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต จว.ภูเก็ต

นวันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. ศรชล.ภาค 3 โดย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 และ คณะฯ ลงพื้นที่ตรวจการเตรียมความพร้อมการเตรียมท่าเรือเพื่อรองรับเรือสำราญขนาดใหญ่ ที่จะเดินทางพานักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวบนเกาะภูเก็ต เป็นการตรวจการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดเตรียมสถานที่ การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ จว.ภูเก็ต ซึ่งเป็นเจ้าบ้าน และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการเรือสำราญขนาดใหญ่และนักท่องเที่ยว...