พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 ตรวจเรือลักลอบทำการประมง ในฤดูปิดอ่าวห้ามทำการประมง

ใน 29 มิ.ย.65  ศรชล.ภาค 3 โดย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 ออกลาดตระเวนทางทะเลด้วย เรือหลวงแหลมสิงห์ พื้นที่อ่าว ภูเก็ต – พังงา – กระบี่  เพื่อตรวจสอบเรือประมงลักลอบทำการประมงในฤดูการปิดอ่าวห้ามทำการประมง ในระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 3 ก.ค.65  

      ในช่วงเดือน เมษายน พฤษภาคม และ มิถุนายน ของทุกปี เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะทำให้คลื่นและลมในฝั่งอันดามัน มีความรุนแรงมากว่าในช่วงเดือนอื่น ๆ ประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงที่สัตว์ทะเลวางไข่ ทางกรมประมงจึงได้ประกาศปิดอ่าว ห้ามทำการประมงในช่วงเวลาดังกล่าว 

      ดังนั้น เพื่อให้ประกาศของกรมประมง ได้รับการตอบสนองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประกาศ ในวันที่ 29 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.  ศรชล.ภาค 3 โดย พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 จึงนำทีมออกลาดตระเวนทางทะเลด้วยเรือหลวงแหลมสิงห์ ในพื้นที่ที่กรมประมงประกาศห้ามทำการประมง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ป้องกันมิให้ชาวประมงลักลอบทำการประมงในช่วงเวลาและพื้นที่ดังกล่าว

          อีกทั้ง การลาดตระเวนทางทะเลในครั้งนี้ เป็นการปฎิบัติการตามแผนปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดในทะเล ซึ่งเป็นนโยบายของของหน่วยเหนือ