เลขาธิการ ศรชล.มอบนโยบายปีงบฯ 66 ตรวจเยี่ยมกำลังพล ศรชล.ส่วนกลาง

วันนี้ (17 ตุลาคม 2565) เวลา 14.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กำลังพล ศรชล. โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ ศรชล. (ส่วนกลาง) อาคารโทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพฯ

การตรวจเยี่ยมฯ ในครั้งนี้ เลขาธิการ ศรชล. ถวายสักการะพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก หลังจากนั้นได้รับฟังการบรรยายสรุปแผนงาน และผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล. ในปีงบประมาณ 2565 และได้กรุณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและมอบนโยบายการทำงานในปีงบประมาณ 2566 แก่กำลังพล ศรชล. จำนวน 5 ข้อ ดังนี้
1. การแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ
2. ไม่สร้างปัญหา
3. มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ คือ มีความรู้ มีขีดความสามารถ ทำได้จริง และมีประสบการณ์
4. คิดและทำงานเชิงรุก
5. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

นอกจากนี้ เลขาธิการ ศรชล. ได้กรุณาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล ศรชล. ณ ชั้น 19 อาคารโทรคมนาคม บางรัก และแสดงความชื่นชมการดำเนินงานของ ศรชล. ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การสร้างกลไกระบบความเชื่อมโยงร่วมกันทั้ง 7 หน่วยในสังกัด ศรชล. ไม่ว่าจะเป็น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตำรวจน้ำ และกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการฝึกต่างๆ ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย ซึ่งจะส่งผลให้ ศรชล. มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า ศรชล. ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศรชล. สามารถปฏิบัติภารกิจและแก้ไขปัญหาการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และนำพา ศรชล. ไปสู่ความเป็นหน่วยงานรักษาความมั่นคงทางทะเลชั้นนำของภูมิภาค และเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนตลอดไป

“ศรชล. ทำงานเชิงรุกอย่างมืออาชีพเพื่อพิทักษ์ขุมทรัพย์ทะเลไทย”