เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 2/66

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.66 เวลา 12.30 – 15.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานของหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน และระบบ Web Conference โดยมีผู้แทน ศยก.ศรชล. สนผ.ศรชล. สกฝ.ศรชล. สปช.ศรชล. สสก.ศรชล. สปก.1-6 ศรชล. กตน.ศรชล. กพบ.ศรชล. และ ศรชล.ภาค 1-3 และเตรียมการจัดวันสถาปนา ศรชล. 9 มี.ค.66 ซึ่งจะมีพิธีสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานของกำลังพล ศรชล. และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ทำความสะอาดวัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ และการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 มี.ค.66 โดยมี พล.ร.อ.เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุม ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี