เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยมทีมปฏิบัติการ BLACKJACK เสริมเขี้ยวเล็บเช็คเป้าเรือทะเล

เมื่อวันที่ 6 พ.ย.65 เวลา 10.30 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสธ.ทร./เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) BLACKJACK ในการสนับสนุนภารกิจของ ทรภ.1 และ ศรชล.ภาค 1 โดย น.อ.ธรรมนูญ จันทร์หอม รอง ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารปฏิบัติการบิน UAV กองการบินทหารเรือ

ในการนี้ น.อ.สมชาย ญาติประชุม ผอ.ศยก.ศรชล.ภาค 1 ได้บรรยายแนวทางการใช้ UAV ในการตรวจสอบเป้าเรือประมงที่สุ่มเสี่ยงกระทำประมงผิดกฎหมายที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (FMC) ของกรมประมง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสริมเขี้ยวเล็บปฏิบัติการทางทะเลของ ศรชล. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที