อบรมกำลังพล ศรชล.ย้ำแนวทางปฏิบัติราชการปีงบฯ 66

ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย.65 สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. (ชั้นยศ น.อ.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ที่ได้รับการบรรจุให้ช่วยปฏิบัติราชการใน ศรชล. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติราชการใน ศรชล. ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของ ศรชล.ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธ พัทยา จ.ชลบุรี