สดุดีวันไทยอาสาป้องกันชาติ รอง ผอ.ศรชล. ตรวจพลสวนสนามทางบก-เรือ รวมพลังใจทั่วไทย 'ป้องกันภัย' ในทะเล

เมื่อวันที่ 4 มี.ค.66 ที่พระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณแหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา พล.ร.อ.เชิงชาย เชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา “ไทยอาสาป้องกันชาติ” โดยมี พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. ในฐานะ ผอ.ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผบ.ทรภ.2 และ นายวรณัฏฐ์ หนูรอด รอง ผวจ.สงขลา พร้อมสมาชิกมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติในทะเล หรือ ทสปช. จาก จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส จำนวน 200 คน ร่วมงาน โดยมีกิจกรรมสวนสนามทางเรือเทิดพระเกียรติ ครบรอบ วันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และการปฏิญาณตนของสมาชิก ทสปช.ในทะเล เป็นการแสดงพลังความรัก ความสามัคคี และย้ำชัดเจนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมให้การสนับสนุนแก่ทางราชการในการรักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

กองทัพเรือ จัดกิจกรรมสดุดีเหล่าสมาชิก ทสปช. ในทะเล เนื่องในวันสถาปนา ทสปช. เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกและสดุดีวีรกรรมปกป้องประเทศชาติในทะเล รวมทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันของมมวลชน ทสปช. ในทะเล ที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวประมงตามท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายทะเล ทั้ง 22 จว.ทั่วประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชน ทสปช.ในทะเล มีบทาทสำคัญในการร่วมสนับสนุนช่วยเหลือกำลังพลทหารเรือ ในเหตุเรือหลวงสุโขทัยอัปปางกลางทะเลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.65 แม้จะเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือ แต่ได้แสดงให้เห็นถึงพลังสามัคคีของประชาชนที่มีจิตอาสา เสียสละเพื่อประเทศชาติเข้าสนับสนุนทางราชการทหารเรือในการเข้าร่วมค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มความสามารถสุดกำลัง

ศรชล.ภาค 1 ที่วัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พล.ร.อ.ก้องเกียรติ สัจวุฒิ ที่ปรึกษาพิเศษ ทร. เป็นประธานในพิธีสวนสนามทางบกและทางเรือ วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดย ศรชล./ศคท.จว.สมุทรสาคร จัดกำลังพล พร้อมเรือ ศรชล.3802 เข้าร่วมสวนสนามทางเรือ พร้อมร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันครบรอบ วันสิ้นพระชนม์ 100 ปี พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

ศรชล.ภาค 3 ที่ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือพังงา พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วย ผบ.ทร. เป็นประธานตรวจพลสวนสนามทางบกและทางเรือ ในงานชุมนุม ทสปช.ในทะเลเขต ทรภ.3 โดย พล.ร.ท.อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.ทรภ.3/ผอ.ศรชล.ภาค 3 ในฐานะ ผอ.ศูนย์ ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.3 พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 และ พล.ร.ต.ยุทธกิจ วงค์จันทร์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 ร่วมในงานกิจกรรมชุมนุม ทสปช.ในทะเล เขต ทรภ.3 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มี.ค.66 ที่มีการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแสดงการปฏิบัติการทางทหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลด้วยเฮลิคอปเตอร์