ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (JUSMAGTHAI) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ SEAVISION ระดับ จนท.วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลในทุกรูปแบบ

ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (JUSMAGTHAI) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ SEAVISION ระดับ จนท.วิเคราะห์ ให้กับกำลังพลของ ศรชล. และ ขว.ทร. ระหว่าง วันที่ ๑๒ – ๑๖ ก.ย.๖๕ ณ รร.การข่าว ขว.ทร. ขั้น ๒ บก.ทร.(พื้นที่วังนันทอุทยาน) โดยมี น.อ.วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ รอง ผอ.กตส.ศยก.ศรชล. เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรฯ ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานระบบ SEAVISION ในการวิเคราะห์พฤติกรรมเรือ และติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงทางทะเล รวมทั้งการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลในทุกรูปแบบ