ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรสงขลา คุมเข้มตรวจเรือขนส่งสินค้าส่งออกนอกประเทศ

ในวันที่ 2 พ.ย.65  ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ จว.สงขลา บูรณาการร่วมกับด่านศุลกากรสงขลา สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4  ดำเนินการตรวจสอบเรือเดอะวัน 2 ลูกเรือสัญชาติไทยทั้งหมด เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึกสงขลา จว.สงขลา เพื่อขนสินค้าส่งออกของ บริษัท วินท็อป อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ ไปยังประเทศมาเลเซีย  ผลการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

#ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2