ศรชล.ส่วนกลาง บำเพ็ญประโยชน์วันพ่อแห่งชาติถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในหลวง ร.9

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2565 และของทุกปี โดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศรชล. ร่วมพิธีพร้อมเพรียง ทั้งนี้ พล.ร.ต.สมทบ แดงนวล รอง หน.สำนักงานผู้บังคับบัญชา ศรชล. นำคณะข้าราชการจิตอาสา ศรชล. บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัดม่วงแค บางรัก กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. ได้นำคณะข้าราชการ ศรชล. ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพิธีได้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย สมพระเกียรติ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวาระ 5 ธันวาคม 2565 ที่เป็นทั้งวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยกำลังพล ศรชล. มุ่งมั่นร่วมแรง ร่วมใจ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริให้ยังประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนต่อไป