ศรชล. ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม กำลังพลของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลศรชล. ได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดม่วงแค และรับฟังฆราวาสธรรมซึ่งประกอบด้วยหลักธรรม สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานจากท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดม่วงแค เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล.และพล.ร.ต.ชวิน เวียงวิเศษ รอง หน.สน.ผู้บังคับบัญชา ศรชล. เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ และมีหน่วยดับเพลิงสังกัดกรุงเทพมหานครร่วมสนับสนุนน้ำการทำความสะอาดด้วย